Ховд аймгийн Цэцэг сумын ИТХ

Ховд аймгийн Цэцэг сумын ИТХ

Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлыг бие даан зохион байгуулж үйл ажиллагаандаа ардчилсан, шудрага ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангаж, хуулиа дээдэлнэ. Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлыг бие даан зохион байгуулж үйл ажиллагаандаа ардчилсан, шудрага ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангаж, хуулиа дээдэлнэ.

Mэдээ, мэдээлэл